§ 1. Postanowienia ogólne

1. Sklep internetowy dostępny jest pod adresem internetowym www.canigatti.pl  prowadzonym przez Magdalena Belka z siedzibą w Gana 68,46-320 Praszka

2. Regulamin określa zasady dokonywania zakupów w sklepie internetowym www.canigatti.pl prowadzonym przez Magdalena Belka, a w szczególności zasady i tryb zawierania umów sprzedaży na odległość za pośrednictwem Sklepu, jak również tryb postępowania reklamacyjnego oraz tryb odstąpienia od umowy przez Konsumenta.

3. Wszystkie produkty oferowane w Sklepie są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.

§ 2. Zasady dokonywania zakupów

1. Zamówienia można składać przez stronę internetową Sklepu lub telefonicznie pod numerem 662930515.

2. Wszystkie ceny podane na stronach internetowych Sklepu są cenami brutto (zawierają podatek VAT) wyrażonymi w złotych polskich.

3. Wszystkie produkty oferowane w Sklepie posiadają gwarancję producenta lub dystrybutora.

4. W przypadku braku możliwości realizacji zamówienia ze względu na brak towaru lub innych przyczyn, Klient zostanie niezwłocznie poinformowany o tym fakcie.

§ 3. Płatności

1. Sklep internetowy umożliwia dokonanie płatności za zamówienie:

a) przelewem na rachunek bankowy Sklepu,

b) płatnością elektroniczną,

c) kartą płatniczą.

2. W przypadku wyboru przez Klienta płatności przelewem na rachunek bankowy Sklepu, płatność powinna zostać dokonana w terminie 7 dni roboczych od daty złożenia zamówienia.

§ 4. Dostawa

1. Towary zakupione w Sklepie są dostarczane na terenie Polski.

2. Koszt dostawy pokrywa Klient i jest on określany indywidualnie dla każdego zamówienia.

3. Termin realizacji zamówienia wynosi do 7 dni roboczych od daty zaksięgowania wpłaty na rachunku bankowym Sklepu.

§ 5. Zwroty i reklamacje

1. Klient ma prawo odstąpić od umowy zawartej na odległość bez podania przyczyny w terminie 14 dni od dnia otrzymania towaru.

2. W przypadku stwierdzenia wady towaru Klient ma prawo do reklamacji zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

3. Reklamacje można składać pisemnie na adres siedziby Sklepu lub drogą elektroniczną na adres e-mail: kontakt@canigatti.pl.